Μαλακτήρες Ελαιοζύμης
Μαλακτήρες Ελαιοζύμης

ΜΑΛΑΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ

Η εταιρεία μας Ι.Νιταδώρος Α.Ε. κατασκευάζει μαλακτήρες ελαιοζύμης σε χωρητικότητες από 750 ltέως 6.200 lt, διπλού τοιχώματος για την κυκλοφορία θερμού νερού.

Εντός του μαλακτήρα ελαιοζύμης η ανάδευση επιτυγχάνεται με ανοξείδωτη σπειροειδή λάμα και πτερύγια αντίθετης φοράς ώστε να διατηρούν το υλικό σε οριζόντια στάθμη. Η ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων δεν ξεπερνά τις 18 στροφές ανά λεπτό.

Στο άνω μέρος των μαλακτήρων, τοποθετούνται ειδικές γυάλινες θυρίδες, που σε συνδυασμό με το εσωτερικό φωτισμό LED, επιτρέπουν την επιθεώρηση της διαδικασίας.

Με δείκτες στάθμης, ενδεικτικές λυχνίες και οθόνες, παρακολουθείται η διαδικασία πλήρωσης και εκκένωσης του κάθε μαλακτήρα ελαιοζύμης.

Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης καθορίζεται και ελέγχεται ξεχωριστά για κάθε μαλακτήρα, σύστημα το οποίο επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του παραγόμενου προϊόντος.

Κάθε μαλακτήρας φέρει σύστημα πλύσης και σύστημα προστασίας από υπερχείλιση και έχει ανεξάρτητη κίνηση.

Οι μαλακτήρες ελαιοζύμης συνοδεύονται με διανομέα ελαιοζύμης ο οποίος φέρει ανοξείδωτες ηλεκτρικές ή χειροκίνητες βάνες και μέσω αυξομειωτή ρυθμίζεται η δυναμικότητα τροφοδοσίας.

Ο πλήρης έλεγχος του συγκροτήματος γίνεται μέσω έγχρωμης οθόνης αφής με PLC.