Μηχανές Παραγωγής Πέλλετ
Μηχανή Παραγωγής Pellets

Για να αυξήσουμε την πυκνότητα ενέργειας της βιομάζας ανά μονάδα όγκου, ώστε να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε οικονομικότερα.

Η αύξηση της πυκνότητας της βιομάζας, είναι μία διαδικασία κατά την οποία με τη χρήση υψηλών πιέσεων, συμπιέζεται η βιομάζα σε μικρούς κυλίνδρους, αυτά που ονομάζονται pellets.

Αυξάνοντας την πυκνότητα  της βιομάζας, η ύλη ως καύσιμο αλλάζει σημαντικά τις ιδιότητες της και πολλαπλασιάζει την αποδιδόμενη θερμική ενέργεια και τις χρήσεις της.

Με την προτεινόμενη μηχανή συμπίεσης, παράγονται pellets, δηλαδή μικροί κύλινδροι διαμέτρου 6-8 mm, μήκους από 1-5 cm και με πυκνότητα περίπου 650 kg/m3.

Για την παραγωγή τους δεν απαιτείται η προσθήκη χημικών ουσιών και μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα φυτικής προέλευσης υλικά, με την προϋπόθεση τήρησης προδιαγραφών  ποσοστού υγρασίας και κοκκομετρίας.

Με τη βοήθεια μιας περιστρεφόμενης πλάκας και δύο κυλίνδρων, συμπιέζεται με υψηλές πιέσεις το υλικό, προκειμένου να μπει στις κατάλληλες θήκες
και έτσι να πάρει το κυλινδρικό σχήμα.
       
Η μηχανή διαθέτει μονό ή διπλό σύστημα συμπίεσης και έχει δυνατότητα παραγωγής από 250 έως 500 kg/h.