Δεξαμενές Αποθήκευσης Προϊόντων
Η εταιρεία μας κατασκευάζει μεταλλικές δεξαμενές κατάλληλες για την αποθήκευση νερού άρδευσης...