Βιοκαύσιμα από Κουκούτσι Ελιάς
Η εταιρία μας επεξεργάζεται τον ελαιοπυρήνα (πυρηνόξυλο) και παράγει, με δικό της εξοπλισμό...
Η εταιρία μας εμπορεύεται επεξεργασμένο πυρηνόξυλο, καθαρό βιοκαύσιμο, υψηλής απόδοσης, ...