Εκπυρηνωτής - Διαλογέας Ελαιοπυρήνα
Ο Εκπυρηνωτής - Διαλογέας Ελαιοπυρήνα που κατασκευάζει η «Ι.ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ...