Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν. 4178

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την υπαγωγή της ιδιοκτησίας σας στον Νόμο 4178 (δήλωση αυθαιρέτων κατασκευών).

Με πολυετή εμπειρία στα πολεοδομικά θέματα, μπορούμε να σας εγγυηθούμε την διεκπεραίωση της υπόθεσης σας με πλήρη υπευθυνότητα.