Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν. 4495/2017

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την υπαγωγή της ιδιοκτησίας σας στον Νόμο 4495/17 (δήλωση αυθαιρέτων κατασκευών).

Με πολυετή εμπειρία στα πολεοδομικά θέματα, μπορούμε να σας εγγυηθούμε την διεκπεραίωση της υπόθεσης σας με πλήρη υπευθυνότητα.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Παράταση ενός μήνα, έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10% στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017.

Η διάταξη έληγε κανονικά Δευτέρα 8 Απριλίου, και αφορούσε την έκπτωση που προβλεπόταν για όσους θα προχωρούσαν σε διαδικασία τακτοποίηση σε δεύτερο χρόνο.

Από εκεί και πέρα, και μέχρι τη λήξη του νόμου στις 9 Νοεμβρίου 2019 ισχύουν τα εξής:

  • οι ιδιοκτήτες που θα τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους μετά τις 10 Μαΐου και έως τις 8 Οκτωβρίου 2019 θα πληρώσουν πρόστιμα προσαυξημένα κατά 10%.
  • οι ιδιοκτήτες που θα προβούν σε τακτοποίηση μετά τις 8 Οκτωβρίου και έως τις 9 Νοεμβρίου θα έχουν προσαύξηση στα πρόστιμα κατά 20%.